Nepřehlédněte

Společnost PUBLICITY s.r.o. je dlouholetým partnerem obecně prospěšné společnosti "DĚTEM".
Přijměte, prosím, naši pozván- ku k návštěvě webových stránek této společnosti!

Stavba Zlínského kraje 2011

Soutěž Studentská práce roku

26.03.2012 - Publicity, s.r.o.

Zadání pro letošní ročník soutěže studentů středních průmyslových škol Zlínského kraje, oboru stavebnictví "Studentská práce roku", která je součástí soutěže "Stavba roku 2011 ZK", sestavil hlavní architekt města Uherské Hradiště Ing. arch. Aleš Holý. Úkolem studentů bylo navrhnout dostavbu bloku v lokalitě Uherské Hradiště, ulice Dukelských Hrdinů. Stavební plocha uvnitř obytného souboru leží mezi štíty obytných domů vystavěných v období první republiky. Z urbanistického hlediska se jedná o proluku v souvislé blokové zástavbě. Stavební mezera slouží jako jediný přístup a vjezd do vnitrobloku. Stav neupravené proluky sloužící jako divoké nezpevněné parkoviště je nevzhledným prvkem uvnitř kvalitního obytného souboru. Vnitroblokem a řešenou stavební mezerou je plánován diagonální pěší průchod od centra města, přes park na pozemku p.č. 242/1. Potřeba této pěší trasy vzrostla v důsledku konverze areálu kasáren a bude dořešena v souvislosti s plánovanou zástavbou celé západní strany bloku, podél Velehradské třídy. Dostavba proluky s průjezdem je z urbanistického hlediska žádoucí a představuje jediný efektivní způsob využití pozemku.

1. místo: Tomáš Knot, SPŠ Zlín
2. místo: Jan Šefl, SPŠ Zlín
3. Místo: Michal Blaha, SOŠ a Gymnázium Staré Město

Čestné uznání:
Adam Bednařík - SPŠ Zlín, Jiří Čech - SPŠ Zlín, Ondřej Jagoš - SOŠ a Gymnázium Staré Město, Tomáš Javorský - SPŠ Zlín, Zbyněk Mucha - SPŠ Zlín, Jaroslav Trchalík - SPŠS Valašské Meziříčí

Čtenost článku: 1707

<<zpět