Nepřehlédněte

Společnost PUBLICITY s.r.o. je dlouholetým partnerem obecně prospěšné společnosti "DĚTEM".
Přijměte, prosím, naši pozván- ku k návštěvě webových stránek této společnosti!

2004 - Sportovec Zlínského kraje 2003

Zlínský kraj v rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti vyhlásil II. ročník ankety "Sportovec Zlínského kraje 2003".

Slavnostní vyhlášení proběhlo v těchto kategoriích:

  • sportovec s největším ročním výkonnostním růstem
  • cvičitel/trenér
  • sportovní kolektiv
  • nejúspěšnější sportovci - jednotlivci
  • Cena Emila Zátopka

Vyhlášení se koná každoročně v některém z měst Zlínského kraje. Město pro slavnostní vyhlášení schvaluje Rada Zlínského kraje. Letošní ročník proběhl v Domě kultury v Kroměříži 12. února 2004 od 19.00 hodin. Výběr nejúspěšnějších sportovců provádí sedmnáctičlenná odborná komise složená se zástupců Zlínského kraje a především z reprezentantů sportovních asociací. Do hodnocení jsou zařazeni sportovci registrováni ve sportovních klubech se sídlem ve Zlínském kraji a cvičitelé nebo trenéři s působností na území Zlínského kraje.

Cena Emila ZátopkaLetošní novinkou bylo udělení Ceny Emila Zátopka za dlouhodobé zásluhy v rozvoji tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji. Cenu uděluje Všesportovní kolegium Zlínského kraje a Rada Zlínského kraje. Cena Emila Zátopka pochází z ateliéru MgrA. Martina Kožucharova ve Zlíně.

Ocenění pro vítěze ankety

  • návrh a realizaci cen zajistila Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v čele s děkanem Prof. akad. sochařem Pavlem Škarkou.
  • autorem návrhu se stal student III. ročníku Martin Žampach, obor průmyslový design
  • za finančního přispění Zlínského kraje a města Kroměříž

Slavnostním večerem Vás provázel jeden z nejpopulárnějších sportovních komentátorů České televize Petr VICHNAR.

Zazpívala Daniela Šinkorová - v současnosti jedna z nejpopulárnějších muzikálových hereček mladé generace.