Nepřehlédněte

Společnost PUBLICITY s.r.o. je dlouholetým partnerem obecně prospěšné společnosti "DĚTEM".
Přijměte, prosím, naši pozván- ku k návštěvě webových stránek této společnosti!

2005 - Setkání u příležitosti oslav osvobození Československa

Slavnostní setkání u příležitosti 60. výročí osvobození Československa se uskutečnilo v neděli 8. května 2005 v Aule Academia v budově Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Při této příležitosti byly na základě rozhodnutí minstra obrany ČR uděleny "Pamětní medaile" všem příslušníkům domácího a zahraničního odboje v letech 1939 - 1945 . Součástí setkání bylo i udělení pamětních listů hejtmana Zlínského kraje, jako výraz poděkování za hrdinství a obětavost v boji proti fašismu.

Slavnostnímu setkání předsedali: Libor Lukáš, hejtman Zlínského kraje, plk. v. v. Vjačeslav Procházka, předseda OV ČSBS, plk. Ing. Vladimír Fidler, Krajské vojenské velitelství Zlín, pplk. Ing. Jiří Křupala, Krajské vojenské velitelství Zlín. Programem provázela Marie Retková.