Nepřehlédněte

Společnost PUBLICITY s.r.o. je dlouholetým partnerem obecně prospěšné společnosti "DĚTEM".
Přijměte, prosím, naši pozván- ku k návštěvě webových stránek této společnosti!

Stavba Zlínského kraje 2009

Stavba roku 2009 Zlínského kraje

Stavba roku 2009 Zlínského krajeZáštita hejtmana Zlínského kraje

  • Krajská stavební společnost při Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
  • Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  • Česká komora architektů
  • pod záštitou hejtmana Zlínského kraje

vyhlásili již VIII. ročník soutěže Stavba roku 2009 Zlínského kraje.

Hlavním cílem soutěže je prezentace a zviditelnění kvalitních projektů v oblasti pozemního stavitelství ve Zlínském kraji a přiblížení nových staveb a jejich autorů širší laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatelské subjekty, mající sídlo ve Zlínském kraji, které realizují zajímavé stavby i mimo území kraje.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je prodloužena do 31. 3. 2010.

Přihlášky, včetně dalších náležitostí, převezme: Oblastní manažer SPS Ing. Pavel Bělohlávek, CSc., nám. T.G. Masaryka 1281, Zlín, telefon: 577 221 403, mobil: 607 873 902, e-mail: sps-zlin@avonet.cz.

Dotazy týkající se přihlášení do soutěže i soutěže samotné vám zodpoví nejenom Ing. Bělohlávek, ale můžete se obrátit i na společnost PUBLICITY s.r.o.. Kontaktní osoba: Romana Snášelová, tel. 577 220 682, mobil: 604 261 838, e-mail: romanas@publicity.zlin.cz.

Zámek v HolešověSlavnostní vyhlášení se uskuteční dne 18. května 2010 na zámku v Holešově.

Bulletin

Bullelin - titulní strana

Bulletin obdrží všichni účastníci slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Tato barevná brožurka obsahuje výčet všech soutěžních staveb, rozdělených do jednotlivých kategorií, společně s fotografií stavby a uvedením přihlašovatele, investora, projektanta, dodavatele, finančních nákladů a dobou výstavby.

Rovněž jsou zde ukázky studentských prací žáků středních průmyslových škol Zlínského kraje, oboru stavebnictví, kteří svou studií řeší zadaný úkol. Pro studenty je to velmi cenná zkušenost s návrhem konkrétní stavby. Soutěž "Studentská práce roku" je součástí soutěže Stavba roku.

Bulletin [PDF, 15.8 MB]

Oceněné stavby - Stavba roku 2009 Zlínského kraje

I. Stavby občanské vybavenosti

Hlavní cena: Přestavba a přístavba bývalého Augustiniánského domu v Luhačovicích
Čestné uznání: Výstavba objektu AMENITY WELLNESS ve Zlíně
Čestné uznání: Pivovar, restaurace, penzion ČERNÝ OREL v Kroměříži
Čestné uznání: Rekonstrukce Lesního penzionu Bunč

II. Domy pro bydlení

Hlavní cena: Bytový dům Zlín – Křiby
Čestné uznání: Rezidenční bydlení Kasárna Uherské Hradiště

III. Rodinné domy

Hlavní cena: Rezidence Zlín – Příluky
Čestné uznání: Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Vsetín

IV. Průmyslové a zemědělské stavby

Hlavní cena: Montážní a skladová hala RIM – CZ Otrokovice

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

Hlavní cena: Modernizace lyžařského areálu Kohútka – Javorníky
Čestné uznání: Dřevěné mosty přes Baťův kanál Huštěnovice – Babice
Čestné uznání: Silnice I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba

VI. – Realizace rozvojových projektů měst a obcí

Hlavní cena: Naše Napajedla – Město pro život – revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ
Čestné uznání: Větrný mlýn v Jalubí
Čestné uznání: Rozhledna, Obec Seninka
Čestné uznání: Rekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě

Stavby realizované mimo území Zlínského kraje

Zvláštní cena: Rozšíření výrobních ploch Kingspan Hradec Králové
Čestné uznání: OWI Technologické centrum v Přerově
Čestné uznání: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pavilony univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem

Cena novinářů

Zkvalitnění volnočasových aktivit, Obec Chvalčov

Cena hejtmana

Přestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice

Studentská práce roku

1. místo: Marek Valenta, SPŠ Zlín
2. místo: Radka Kopečková, SPŠ Zlín
3. místo: Andrea Kissová, SPŠ Zlín, Jan Kubeš, SOŠT Uherské Hradiště

Čestné uznání

Vladan Janíček, SPŠ Zlín
Pavel Petrů, SOŠT Uherské Hradiště
Roman Mikulčík, SOŠT Uherské Hradiště

Kalendář

Kalendář s tématikou soutěže Stavba roku

Součástí propagace staveb a partnerů soutěže je jedinečný kalendář s tématikou soutěže. Obsahuje fotografie všech stavebních děl přihlášených do soutěže, včetně uvedení přihlašovatele, projektanta a investora. Fotografie ze slavnostního vyhlášení výsledků soutěže, ukázky studentských prací a je zde prostor i pro prezentaci partnerů.

Nemůžeme opomenout skutečnost, že úvodní slovo v kalendáři již tradičně patří hejtmanovi Zlínského kraje a předsedkyni odborné poroty.

*.pdf Kalendář [PDF, 12.99 MB]

Stavby občanské vybavenosti

1.NázevOprava a rekonstrukce objektu "Lázeňský dům Vila Valaška"

Investor:

Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:

Finanční nákl.
Realizace:
Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.
Ing. Vozár Miroslav
BELPO-PRODUKT s.r.o.
Dušan Jurkovič
Léčebné lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE, s.r.o.
40 mil. Kč
09/2008 – 05/2009
2.NázevStavební úpravy MŠ Hovězí
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Hovězí
BP projekt, s.r.o.
TESP Contract s.r.o.
BP projekt, s.r.o., Valašské Meziříčí
Obec Hovězí
24 mil. Kč
07/2008 – 06/2009
3.NázevVýcvikové a vzdělávací středisko dobrovolných hasičů
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Horní Lideč
Ing. Karel Miča
STAVOSVIT, a.s.
Ing. arch. Hana Černíčková
STAVOSVIT, a.s.
16 mil. Kč
10/2008 – 07/2009
4.NázevRekonstrukce Lesního penzionu Bunč
Investor:
Projektant:

Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
RUDOLF JELÍNEK a.s.
Ing. arch. Jan Konečný, Ing. Valdemar Kovalovský, Ing. arch. Ivana Laštůvková
MALDREV s.r.o.
Ing. arch. Jan Konečný
RUDOLF JELÍNEK a.s.
46 mil. Kč
09/2008 – 04/2009
5.
NázevRekonstrukce stadionu Zlín-Letná
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Sportovní kluby Zlín
Ing. arch. Vladimír Pokluda
EUROVIA CS, a.s.
Ing. arch. Vladimír Pokluda
EUROVIA CS, a.s.
15 mil. Kč
09/2009 – 11/2009
6.
NázevÚstav sociální péče Zborovice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
S-projekt plus, a.s.
SMO a.s.
Ing. arch. Jaroslav Kunetek
SMO a.s.
75 mil. Kč
11/2008 – 11/2009
7.
Název
Přestavba a přístavba bývalého Augustiniánského domu
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
TEKOO REALITY, s.r.o.
Ing. Miroslav Moštěk
Ing. Karel Hanáček-stavební firma, s.r.o.
Atelier Sluníčko s.r.o., David Maliňák
TEKOO REALITY, s.r.o.
110 mil. Kč
07/2008 – 11/2009
8.
NázevPolyfunkční dům - bytový dům, ulice Františkánská, Uherské Hradiště
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
TRANSACT, spol. s r.o.
Ing. arch. Josef Hajduch
STAMOS spol. s r.o.
Ing. arch. Josef Hajduch
STAMOS spol. s r.o.
37 mil. Kč
11/2007 – 03/2009
9.
Název
Firemní a školící centrum společnosti RENOMIX s.r.o.
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
RENOMIX s.r.o.
Ing. Petr Olejník
TOPS, s.r.o., RENOMIX s.r.o.
RENOMIX s.r.o.
31 mil. Kč
09/2008 - 09/2009
10.
Název
Dětský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - rekonstrukce a přístavba objektu dětského domova
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Zlínský kraj
KB projekt, s.r.o.
Zlínstav a.s.
JaP architects s.r.o., Ing. arch. Jan Přehnal
Zlínstav a.s.
21 mil. Kč
11/2008 - 08/2009
11.
Název
Výstavba objektu AMENITY WELLNESS ve Zlíně
Investor:
Projektant:

Dodavatel:
Autor díla:

Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
AW Point s.r.o.
A.M.O. projekt s.r.o., Ing. Zbyněk Pospíšil, Atelier Sluníčko s.r.o.
RAPOS, spol. s r.o.
Ing. arch. Antonín Otépka, Ing. arch. Tomáš Možný
RAPOS, spol. s r.o.
29 mil. Kč
01/2009 - 09/2009
12.
Název
Spádové zdravotní středisko ve Valašské Polance
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Valašská Polanka
Ing. Pavel Srba
TM Stav, spol. s r.o.
Ing. arch. Petr Osička
TM Stav, spol. s r.o.
17 mil. Kč
01/2009 - 11/2009
13NázevPřístavba, nástavba a stavební úpravy smuteční obřadní síně na Městském hřbitově ve Vsetíně
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Vsetínská správní a investiční, p.o.
IPR spol. s r.o.
BS Vsetín, s.r.o.
IPR spol. s r.o., Hovořáková&Hovořák
BS Vsetín, s.r.o.
30 mil. Kč
07/2008 - 12/2009
NázevÚstav sociální péče pro mládež Kvasice - rekonstrukce objektu a úpravy exteriérů
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Sociální služby Uherské Hradiště, p.o.
KB projekt, s.r.o.
SYNER Morava, a.s.
SYNER Morava, a.s.
28 mil. Kč
08/2008 - 09/2009
NázevVzdělávací zařízení Pozlovice - Rekonstrukce obvodového pláště a střechy
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
ČR - Finanční ředitelství v Brně
JaP architects s.r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Ing. arch. Jan Přehnal
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
17 mil. Kč
11/2008 - 06/2009
NázevObchodní víceúčelový objekt v Uherském Hradišti
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Integra, výrobní družstvo, Zlín
G G ARCHICO s.r.o.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Pozemní stavitelství Zlín a.s.
22 mil. Kč
04/2008 - 03/2009
NázevSportovní a ubytovací zařízení - Multifunkční komlex Kafka, Žítková
Investor:

Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Miroslav K a f k a - nápojové automaty Wittenborg
PROJEKT - TÝM Zlín, spol. s r.o.
ERGO VH, spol. s r.o.
Ing. arch. Ludvík Jungwirth
ERGO VH spol. s r.o.
69 mil. Kč
09/2008 - 11/2009
NázevAdministrativně-provozní budova společnosti Kvasar, spol. s r.o.
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Kvasar, spol. s r.o.
Ing. arch. František Petr
HESTAV, spol. s r.o., INGOBAU s.r.o.
Ing. arch. František Petr
Kvasar, spol. s r.o.
12 mil. Kč
07/2008 - 04/2009
NázevPivovar, restaurace, penzion ČERNÝ OREL
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
DAVAZ, spol. s r.o.
Ing. Valdemar Kavalovský
MALDREV s.r.o.
Ing. arch. Jan Konečný, CSc.
DAVAZ, spol. s r.o.
29 mil. Kč
03/2009 - 09/2009

Domy pro bydlení

20.NázevResidenční bydlení Kasárna Uherské Hradiště
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Residence Kasárna, s.r.o.
G G ARCHICO s.r.o.
STAVBY a.s.
G G ARCHICO s.r.o.
STAVBY a.s.
310 mil. Kč
01/2008 – 09/2009
21.NázevDostavba zámku Návojná - polyfunkční dům
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Návojná
UPOSS, spol. s r.o.
Eiffage Construction Česká republika, s.r.o.
Bc. Ladislav Semela
Obec Návojná
32 mil. Kč
10/2008 – 10/2009
22.NázevBytový dům Zlín-Křiby
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
AIP development, s.r.o.
Ing. arch. Jiří Jílek
PSG-International a.s.
Ing. arch. Jiří Jílek
AIP development, s.r.o.
300 mil. Kč
06/2008 – 09/2009

Rodinné domy

Název
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
BZ Invest, s.r.o. - Ing. Zdeněk Blažek
Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Jindřich Nový
TOPS, s.r.o.
Ing. arch. Pavel Chládek, Ing. arch. Jindřich Nový
BZ Invest, s.r.o.

08/2008 – 11/2009
24.NázevŘadový rodinný dům v k.ú. Kostelec u Zlína
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
EVON INVEST s.r.o.
F O R M I C A s.r.o.
EVON INVEST s.r.o.
Ing. arch. Martin Dřímal
F O R M I C A s.r.o.
40 mil. Kč
03/2008 – 10/2009
25.NázevPřístavba a stavební úpravy rodinného domu Vsetín
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:

1. VASTO spol. s r.o.
Ing. arch Petr Osička, Ing. Zdeňka Ondrušová
1. VASTO spol. s r.o.

08/2008 – 12/2009

Průmyslové a zemědělské stavby

26.NázevMontážní a skladová hala RIM - CZ Otrokovice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
RIM - CZ, spol. s r.o.
Ing. arch. Jiří Jílek
Navláčil stavební firma, s.r.o., KOVOTREND s.r.o.
Ing. arch. Jiří Jílek
Navláčil stavební firma, s.r.o.
41 mil. Kč
09/2008 – 04/2009
27.Název
Skladová hala TESCOMA WORLD - 2. etapa
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
TESCOMA s.r.o.
ASTRA 92 a.s.
Zlínstav a.s.
ASTRA 92 a.s.
Zlínstav a.s.
233 mil. Kč
06/2008 – 03/2009

Dopravní, inženýrské a ekologické stavby

28.NázevModernizace lyžařského areálu Kohútka - Javorníky
Investor:
Projektant:
Dodavatel:

Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.
S-projekt plus, a.s.
KERS s.r.o., Skanska a.s., TECHNOALPIN - EE, s.r.o.
Ing. Ivan Zuskin
SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.
112 mil. Kč
05/2009 - 12/2009
29.NázevSilnice I/57 Semetín - Bystřička, 1. stavba
Investor:
Projektant:

Dodavatel:

Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sdružení MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. a SUDOP PRAHA a.s.
Sdružení pro výstavbu Silnice I/57 Semetín - Bystřička
Skanska a.s.
1.239 mil. Kč
10/2005 – 11/2009
30.NázevSilnice III/43829 Zlín - Malenovice, most ev. č. 43829-3
Investor:
Projektant:

Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.
KKS, spol. s r.o.
Ing. Radek Menšík
KKS, spol. s r.o.
43 mil. Kč
02/2009 – 11/2009
31.NázevCyklistická stezka Nivnice - Uherský Brod
Investor:
Projektant:
Dodavatel:

Autor díla:
Přihlašovatel:

Finanční nákl.
Realizace:
Město Uherský Brod
UH IPON, s.r.o.
Skanska a.s., divize silniční stavitelství, závod betonové a speciální technologie UH
Ing. Marek Fiala
Skanska a.s., divize silniční stavitelství, závod betonové a speciální technologie UH
17 mil. Kč
08/2008 – 04/2009
32.NázevDřevěné mosty přes Baťův kanál Huštěnovice - Babice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Povodí Moravy s.p., závod Střední Morava
CB s.r.o.
CB s.r.o.
CB s.r.o.
CB s.r.o.
6 mil. Kč
11/2008 – 05/2009
33.NázevCyklostezka podél Baťova kanálu - propojení Napajedla, Spytihněv, Babice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:

Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Napajedla, obec Spytihněv, Obec Babice
Projektová kancelář A-S, Ing. Ladislav Alster
STRABAG a.s., o.z. Brno, oblast Východ, PJ Uherské Hradiště
Projektová kancelář A-S, Ing. Ladislav Alster
STRABAG a.s., o.z. Brno, oblast Východ, Zlín
34 mil. Kč
03/2009 – 12/2009
34.NázevSPZ Holešov - technická a dopravní infrastruktura
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Zlínský kraj
CENTROPROJEKT a.s.
Sdružení průmyslová zóna Holešov
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Zlín
708 mil. Kč
10/2008 – 11/2009
35.NázevPřestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Otrokovice
Ing. Ladislav Alster, Projektová kancelář A-S
SMO a.s.
Ing. Ladislav Alster, Ing. Kateřina Tuzarová
Město Otrokovice
68 mil. Kč
03/2009 – 12/2009

Realizace rozvojových projektů měst a obcí

Název
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:

Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Napajedla
Ing. Ladislav Alster, Projektová kancelář A-S
Vodohospodářské stavby Javorník–CZ s.r.o.
Architektonická kancelář Ing. arch. Pavel Šimeček
Vodohospodářské stavby Javorník–CZ s.r.o.
22 mil. Kč
01/2009 – 12/2009
NázevVětrný mlýn v Jalubí
Investor:
Projektant:
Dodavatel:

Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Jalubí
Ing. Jiří Rychlík, UNIPROJ
Ing. Milan Gesierich, Dřevovýroba Vlachynský, s.r.o., Jan Vávra Truhlářství
Obec Jalubí
992 tis. Kč
07/2007 - 01/2009
NázevRegenerace sídliště Nábřeží
Město Napajedla
Ing. Ladislav Alster, Projektová kancelář A-S
Vodohospodářské stavby Javorník–CZ s.r.o.
Město Napajedla
23 mil. Kč
09/2007 – 11/2009
NázevOprava domu č.p. 177
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:

Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Valašské Klobouky
UPOSS, spol. s r.o.
FILMONT, s.r.o., Stavební izolace Zlín, s.r.o.
Ing. Jana Semelová, Ing. Karel Perůtka, Robert Kolařík
Město Valašské Klobouky
5 mil. Kč
09/2004 – 10/2009
NázevStavební úpravy koupaliště ve Velkých Karlovicích, včetně parkoviště
 Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Velké Karlovice
CENTROPROJEKT a.s.
Pozemní stavitelsví Zlín a.s.
CENTROPROJEKT a.s.
Pozemní stavitelsví Zlín a.s.
43 mil. Kč
02/2009 – 06/2009
NázevHudební pavilon - Horní park, Rožnov pod Radhoštěm
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Rožnov pod Radhoštěm
MÁTL a KYŠÁK s.r.o.
COMMODUM, spol. s r.o.
Anton Skalda (19. stol.)
Město Rožnov pod Radhoštěm
2 mil. Kč
06/2009 – 09/2009
NázevDvoupodlažní parkoviště ul. Solné - Luhačovice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Luhačovice
Studio 97 A s.r.o.
KKS, spol. s r.o.
Akad. arch. Milan Navara
KKS, spol. s r.o.
32 mil. Kč
5/2009 – 07/2009
NázevRozhledna
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Seninka
Ing. Pavel Srba, Ing. Jan Lukáš, CSc.
BS Vsetín, s.r.o.
Ing. arch. Ivan Bergmann
Obec Seninka
8 mil. Kč
04/2009 – 11/2009
NázevObjekt MUZEA V KROMĚŘÍŽI č. p. 38, archeologicko-historická expozice
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Muzeum Kroměřížska
Karel Bartoněk, KB projekt, s.r.o.
RAPOS, spol. s r.o.
Ing. arch. Jiří Jílek, Arch. z. studio
RAPOS, spol. s r.o.
7 mil. Kč
06/2009 - 09/2009
NázevRekonstrukce Hospodářské školy na areál služeb města
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Město Napajedla
S-projekt plus, a.s.
STABOS, spol. s r.o.
Město Napajedla
28 mil. Kč
06/2008 – 11/2009
NázevRekonstrukce Památníku Velké Moravy ve Starém Městě
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
ARSprojekt Zlín
H S K spol. s r.o.
ARSprojekt Zlín, Ing. arch. Miroslav Baleja
H S K spol. s r.o.
17 mil. Kč
08/2008 – 09/2009
NázevKaple Panny Marie Růžencové v Traplicích
Investor:

Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Občanské sdružení pro výstavbu kaple Panny Marie Růžencové v Traplicích
Ing. Radomír Prokeš
CB s.r.o.
Ing. arch. Petr Vajčner
CB s.r.o.
8 mil. Kč
06/2006 - 07/2009
NázevZkvalitnění volnočasových aktivit
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Ocec Chvalčov
Ing. Josef Horák, INEX Kroměříž a OBCESERVIS
POZIMOS, a.s.
Ocec Chvalčov
28 mil. Kč
03/2009 - 10/2009
49.
NázevKomplexní úprava centrální části obce Zděchov
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Obec Zděchov
Ing. arch. Miroslav Moll
POZIMOS, a.s.
Ing. arch. Miroslav Moll
Obec Zděchov
8 mil. Kč
04/2009 - 07/2009

Zvláštní kategorie - stavby realizované mimo Zlínský kraj

Název
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
LESS & TIMBER s.r.o.
K4 a.s.
PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
Ing. arch. Zdena Němcová
PSK - Průmyslové stavby a konstrukce, a.s.
547 mil. Kč
06/2008 – 12/2009
NázevRozšíření výrobních ploch Kingspan Hradec Králové
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
 Kingspan a.s.
Ing. Zdeněk Tulis, Ing. arch. Martin Zezula
PS - MSI, a.s.
SANTIS a.s.
PS - MSI, a.s.
70 mil. Kč
05/2008 – 01/2009
NázevJihočeská univerzita - Pavilony univerzitní knihovny a humanitních oborů s rektorátem
Investor:

Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
A+U DESIGN, spol. s r.o.
Zlínstav a.s.
A+U DESIGN spol. s r.o.
Zlínstav a.s.
377 mil. Kč
03/2008 – 07/2009
NázevPolyfunkční domy - NBC - Bratislava
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
ASSEZ a.s.
UPOSS, spol. s r.o.
HANTBA a.s.
Bc. Ladislav Semela, Ing. Jana Semelová
UPOSS, spol. s r.o.
24,7 mil. EUR
10/2006 – 11/2009
NázevLázeňský resort Strom života v Lázních Bělohrad
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Anenské slatinné lázně a.s.
Ing. Luděk Tomek - LT PROJEKT
VW WACHAL a.s.
Ing.Jan Kochánek
VW WACHAL a.s.
445 mil. Kč
03/2008 – 07/2009
NázevOWI Technologické centrum v Přerově
Investor:
Projektant:
Dodavatel:
Autor díla:
Přihlašovatel:
Finanční nákl.
Realizace:
Olympus Medical Products Czech spol. s r.o.
Tebodin Czech Republic, s.r.o.
VW WACHAL a.s.
Ing. Simona Kamrádová (kolektiv autorů)
VW WACHAL a.s.
161 mil. Kč
08/2008 - 06/2009

Soutěžní panel

Panel Yucatan

V souladu se soutěžními podmínkami, má každá ze soutěžních staveb svůj vlastní panel s fotografiemi a základním popisem stavby. Panely mají rozměr 80x120 cm (výška) a jsou vyrobené z plastu tl. 5 mm, bez rámu. Tyto panely jsou vystaveny v místě konání slavnostního vyhlášení výsledků a podrobněji seznamují účastníky s jednotlivými stavbami. Navazující "putovní výstava panelů" přihlášených staveb a studentských prací, putující po městech Zlínského kraje, pak umožnuje přiblížit tyto stavby nejen odborné, ale i široké laické veřejnosti.

Generální partner soutěže

MPL je obchodní společnost zaměřená na prodej stavebního materiálu.

MPL TRADING, spol. s.r.o.Společnost patří k největším specialistům v oblasti suché výstavby. V současné době společnost zkvalitńuje servis a rozšiřuje sortiment v nově zrekonstruovaných prodejnách po celé ČR.

Svou činnost provozuje již více než 15 let a působí na území ČR a SR a to v 25 provozovnách.

Firma MPL spolupracuje s předními světovými výrobci stavebních materiálů a k těmto materiálům poskytuje prvotřídní servis.

Jejími letošními partnery jsou – firmy JUB, ISOVER, BAUMIT a RIGIPS.

Posuďte studentské práce v rámci soutěže Stavba roku 2009 Zlínského kraje

13.05.2010 - PUBLICITY s.r.o.

Andrea Kissová - SPŠ ZlínZajímá Vás jaké návrhy vytvořili studenti ve svých soutěžních studentských pracích? Podívejte se na prezentaci soutěžních návrhů. O ocenění "Studentská práce roku" soutěží celkem 13 prací studentů. Zadavatelem soutěžního úkolu zpracovat "Studentské bydlení - areál kasáren v...

Čtenost článku: 2123


Studentská práce roku - "Studentské bydlení - areál kasáren v Uherském Hradišti"

02.03.2010 - PUBLICITY s.r.o.

Studentské bydlení - areál kasáren v Uherském HradištiJiž tradičně je součástí soutěže "Stavba roku Zlínského kraje" i soutěž studentů středních průmyslových škol, oboru stavebnictví ze Zlínského kraje. Hlavním cílem soutěže je zapojit studenty do řešení konkrétních úkolů v rámci kraje a seznámit odbornou i laickou veřejnost s jejich pracemi....

Čtenost článku: 1506